Duke CFO 12-9-15 – optimism_graph

Duke CFO optimism chart

Duke CFO optimism chart