Duke CFO 12-9-15 – optimism_graph

CFO Optimism chart

CFO Optimism chart